banner15

Av. Ezgi Merve Sapmaz;"KADINA KARŞI ŞİDDET VE KORUNMA YOLLARI?"

Çok kıymetli gazetesilivri.com okurları, bu haftaki yazımda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumumuzun kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve korunma yollarından bahsetmek istiyorum.

Av. Ezgi Merve Sapmaz;"KADINA KARŞI ŞİDDET VE KORUNMA YOLLARI?"
banner29

Çok kıymetli gazetesilivri.com okurları, bu haftaki yazımda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumumuzun kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve korunma yollarından bahsetmek istiyorum.

Şiddet ve Kadına Karşı Şiddet Nedir?

Şiddet, eşit olmayan güçten kaynaklı olarak oluşan toplumsal büyük bir sorundur. Maalesef toplumda güçsüz durumda olan kadın, çocuk ve hayvanlara karşı şiddet sorunsalı oldukça fazladır.

Kadına karşı şiddet; kadınların yalnızca kadın oldukları için maruz kaldıkları, kadınların zarar görmesi ve acı çekmesine neden olan, cinsiyete dayalı ayrımcılık gösteren her türlü davranışı anlatmaktadır. Kadına karşı ve aile içi şiddet fiziksel, cinsel, sözel, psikolojik ve ekonomik şekildeki her türlü davranışı kapsamaktadır. Fiziksel şiddet, kadının vücut bütünlüğüne zarar verilmesi, cinsel şiddet kadının istemediği cinsel ilişkiye ve şekline zorlanması, sözel şiddet kadının hakaret ve tehditlere maruz kalması, psikolojik şiddet kadının manevi yönden zorlanarak zarara uğratılması, ekonomik şiddet kadının ekonomik olarak baskı altında tutulması şeklinde örneklendirilebilir. Hukukumuzda kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda başlıca kaynaklar Anayasa, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi – bilinen ismiyle İstanbul Sözleşmesi-dir.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kanunun 2. maddesinde Kadına yönelik şiddet; “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış” şeklinde tanımlanmıştır.

Şiddete Uğradım. Ne Yapabilirim?

Kişilerin şiddete uğramaları durumunda başvurabileceği yollar şunlardır:

- Şiddete uğrayan kişi kendisine en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak şikayetçi olabilir. Şikayet hakkını Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da kullanılabilir. Ayrıca sonradan onaylanmak suretiyle koruma kararı da talep edilebilir. Şikayetin karakola yapılması durumunda kolluk ekipleri gerekli evrakları toplayarak dosyayı savcılığa teslim etmektedir. Savcılıkça şiddetin içeriğine göre tehdit, hakaret, yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma vs suçlardan soruşturma yapılacak ve gerekli şüphenin elde edilmesi durumunda iddianame düzenlenerek kamu davası açılacaktır.

- En yakın aile mahkemesinden 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince koruma ve uzaklaştırma kararı alınabilir. Söz konusu koruma ve uzaklaştırma kararı harç ve yargılama giderinden muaftır. Talep üzerine hakim 24 saat içerisinde karar verir. Belirlenen tedbirlere uymayan kişi hapis yaptırımına mahkum edilmektedir.

- Şiddete maruz kalan kişinin süreci doğru ve sağlıklı yürütmek adına avukattan hukuki destek alması yararına olmaktadır. Şiddete maruz kalan kişinin avukat tutmak için maddi durumu yeterli olmaması durumunda şayet karakola şikayette bulunuluyor ise barodan bir avukat atanması talep edilebilir, aile mahkemesindeki işlemlerde bulunulacak ise fakirlik ilmühaberi, SGK hizmet dökümü ve ikametgah ile baronun adli yardım bürosundan avukat atanmasını talep edilebilir.

Kadına Karşı Şiddet Durumunda Verilebilecek Koruyucu Tedbir Kararları Nelerdir?

Kadına karşı şiddetin söz konusu olması durumunda gerek mülki amirce gerekse de mahkemece verilebilecek koruyucu tedbirler mevcuttur.

Mülki amirin verebileceği tedbirler; kadına ve çocuklarına barınma yeri sağlanması, geçici maddi destek sağlanması, hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanması ve belirli şartlarla kreş imkanının sağlanmasıdır.

Mahkemece verilebilecek tedbirler; iş yerinin değiştirilmesi, korunan kişi evli ise ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması, önleyici tedbirlerin kişinin hayatı bakımından yeterli olmayacağı kanaatine varılırsa diğer kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kimlik bilgilerinin değiştirilmesi şeklindedir.

Kadına Karşı Şiddet Durumunda Koruma ve Uzaklaştırma Tedbirleri Nelerdir?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda hakim tarafından verilebilecek önleyici tedbirler sayılmıştır. Bu tedbirlerin verilebilmesi için şiddetin uygulandığı hususunda delil ve emare aranmamaktadır. Mahkemece verilebilecek bu önleyici tedbirler;

- Şiddete uğrayan kişiye tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

- Şiddet uygulayan kişinin ortak konuttan uzaklaştırılması, ortak konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

- Şiddet uygulayanın kişinin, korunan kişiye, konutuna, okuluna ve iş yerine yaklaşmaması,

- Çocuklarla ilgili şahsi ilişki kararının bulunması durumunda, görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması, şahsi ilişkinin sınırlandırılması veya kaldırılması,

- Şiddet uygulayan kişinin, şiddete uğrayanın yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmaması,

- Korunan kişinin eşyalarına zarar vermemesi,

- Korunan kişinin iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesi,

- Silahların kolluğa teslim edilmesi,

- Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması şeklindedir.

Belirttiğimiz üzere bu önleyici tedbirlerin verilmesi için delil aranmamaktadır. Aile Mahkemesi hakimi şiddete maruz kalan, şiddete maruz kalma ihtimali bulunan kişinin veya kolluk amirinin talebi hakkında 24 saat içerisinde karar verir. Şiddet uygulayan kişinin verilen tedbirlere uymaması durumunda hapis yaptırımına hükmedilir.

Kadına karşı şiddet ülkemizde her geçen gün artmakta, mağdur olan insan sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır. Kadına karşı şiddeti önlemek için ivedilikle uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin uygulanması gerekmektedir. Kadınların gerek öğretim yönünden gerekse de kadına karşı şiddet yönünden eğitilmesi gerekmektedir. Toplum içerisinde kadın erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratılmalıdır, bu hususta halk gerekli araçlarla bilinçlendirilmelidir. Kamu kurumlarındaki görevlilerin mağdurlara etkin çözüm bulabilmesi için kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Yeterli miktarda ve gerekli nitelikte kadın sığınma evleri açılmalıdır. Eğitim, sağlık, kültür, sanat vs her türlü iş alanında kadınlara imkan tanınmalıdır. Bu tedbirlerin etkin şekilde alınması durumunda kadına karşı şiddet toplumda azalış gösterecek ve kanayan yaramız iyileşmeye başlayacaktır.

Son olarak belirtmek isterim ki, kadına yönelik şiddet suç ve insan hakkı ihlali oluşturan , derhal iyileştirilmesi gereken toplumsal bir sorundur. Sahiplenilmeden, ötekileştirilmeden, zarar verilmeden sevmenin öğrenilmesi dileğiyle…

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER